ΕΛ.ΤΕ.Μ.Ε. A.Ε. | ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
15301
page-template-default,page,page-id-15301,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ “ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ.” Α.Ε. είναι μία σύγχρονη και δυναμική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της μελέτης και επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών έργων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο γνωστές και οργανωμένες ελληνικές μελετητικές εταιρείες.

H Εταιρεία ξεκίνησε την διαδρομή της στο χώρο το 1961 τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Δ. Μαρίνο και Ε. Ζησιμάτο, οι οποίοι συνέστησαν οργανωμένο Γραφείο Μελετών με δραστηριότητα την μελέτη και επίβλεψη Η/Μ μελετών κυρίως κτιριακών έργων και Η/Μ μελετών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Το 1979 το Γραφείο Μελετών μετασχηματίζεται σε Ανώνυμη Εταιρεία και αποκτά καινούργιο συνεργάτη και συνέταιρο τον Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό Ασημάκη Ζαΐμη ο οποίος παραμένει έως το 2002 όπου αποχωρεί.

Το 1980 ιδρύεται η θυγατρική Εταιρεία ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε. με στόχο την μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων έργων του Δημοσίου τομέα

Το 1986 η Εταιρεία αποκτά νέο συνεργάτη και εταίρο τον Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Νικόλαο Μπαρτσακούλια.
Το 2022 η Εταιρεία απορροφά την ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε. και αποκτά την σημερινή της νομική μορφή, με Νόμιμους Εκπροσώπους τους Δ. Μαρίνο και Ν. Μπαρτσακούλια.

Η “ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ.” Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο Γραφείων Μελετών του Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  με  Αριθμό  Μητρώου 38  και  σήμερα  διαθέτει  μελετητικά  πτυχία  Ε’ Τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά (Κατηγορία 9) και Γ’ Τάξης για έργα Βιομηχανικά (Κατηγορία 15).

Η πολυετής και συνεχής παρουσία της Εταιρείας στο χώρο τον μελετητικών γραφείων με την εκπόνηση πλήθους μεγάλων, σύνθετων και σημαντικών έργων της προσφέρει την κατάλληλη εμπειρία  και τεχνογνωσία για την άρτια μελέτη έργων οποιασδήποτε κλίμακας μελέτης.

Από την ίδρυσή της η εταιρεία και οι εταίροι της ή και σε συνεργασία με άλλες αντίστοιχες εταιρείες, έχει μελετήσει και επιβλέψει την κατασκευή πλήθους μεγάλων, σύνθετων και σημαντικών έργων.

Η δραστηριότητα της εταιρείας, και των εταίρων της εκτείνεται στην μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε χρήσης και μεγέθους κτιριακών έργων και έργων υποδομής, στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου αλλά παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες στον κλάδο της Βιομηχανίας σε τομείς, όπως η σχεδίαση γραμμών παραγωγής, ειδικών μηχανημάτων κ.α.

Σήμερα η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μία δυναμική και σύγχρονη ομάδα που αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς, σχεδιαστές Η/Υ, ειδικούς συνεργάτες και διοικητικό προσωπικό παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο σύνολο των έργων που αναλαμβάνει.

Η προσήλωση της εταιρείας  στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου διασφαλίζεται περαιτέρω από την πλήρη εφαρμογή  συστήματος διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (Αρ. Πιστοποιητικού 08-Q-00427-TIC).

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης ISO 14001:2015 που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Αρ. Πιστοποιητικού 08-Ε-00427-TIC).
Από το 2004 η δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε  και εκτός Ελλάδος μελετώντας έργα σε χώρες των Βαλκανίων (Βουλγαρία, Αλβανία, Σκόπια & Σερβία), στην Κύπρο και στην Αφρική (Νιγηρία), αναλαμβάνοντας μελέτες κτιρίων ειδικών χρήσεων, έργων υποδομών και βιομηχανικών έργων.