ΕΛ.ΤΕ.Μ.Ε. A.Ε. | Ύδρευση νήσων Κέρκυρας & Παξών
16135
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16135,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Ύδρευση νήσων Κέρκυρας & Παξών

ydreush-kerkyras
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Περιγραφή

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γ.Γ.Δ.Ε. / Γ.Δ.Υ.Ε.  Δ6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διεύθυνση Έργου: Κέρκυρα – Παξοί

Χρόνος Εκπόνησης Μελέτης: 2007

 

Το ‘Εργο αντιμετωπίζει το πρόβλημα ύδρευσης για τα νησιά της Κέρκυρας και των Παξών με συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων, έτσι ώστε με την κατάλληλη επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων να εξυπηρετηθούν τόσο ο μόνιμος πληθυσμός όσο και ο πληθυσμός των τουριστών των δύο νησιών με πόσιμο νερό εγγυημένης ποιότητας σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα.

Για τα έργα υδροληψίας και επεξεργασίας νερού στην Κέρκυρα μελετήθηκαν οι Η/Μ Εγκαταστάσεις των φραγμάτων Μελισσούδι (ταμιευτήρας χωρητικότητας 6,3 εκατ m³), εκτροπής Κυπριανάδων με σήραγγα μήκους 870m και Παναγίας Καλαμιώτισσας (ταμιευτήρας χωρητικότητας 1,2 εκατ m³). Επίσης μελετήθηκαν οι Η/Μ Εγκαταστάσεις των δεξαμενών Χωροεπίσκοπων (χωρητικότητας 5.000 m³), Τρουμπέτας (χωρητικότητας 5.000 m³), Στρογγύλης (χωρητικότητας 2.000 m³), Νεοχωρακίου (χωρητικότητας 1.000 m³) & Αγ. Νικολάου (χωρητικότητας 1.000 m³).

Για τα έργα υδροληψίας και επεξεργασίας νερού στους Παξούς μελετήθηκαν οι  Η/Μ Εγκαταστάσεις των δεξαμενών Αγ. Ισαύρου, Γαϊου,  Αγ. Γεωργίου και Κατσιμάτικων συνολικής χωρητικότητας 200.000 m³.

Οι μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων που εκπονήθηκαν περιελάμβαναν τις ακόλουθες επιμέρους εγκαταστάσεις για κάθε φράγμα και δεξαμενή:

Eγκαταστάσεις φωτισμού, ρευματοδοτών και ηλεκτρικής τροφοδοσίας των μηχανημάτων & των συσκευών των κτιρίων, των δικλείδων εκκένωσης των φραγμάτων, των φρεατίων δικλείδων και των σηράγγων τσιμεντενέσεων προσπέλασης και αποστραγγίσεων.

Εγκαταστάσεις χειροκίνητης γερανογέφυρας

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων

Εγκατάσταση αερισμού

Εγκατάσταση εξαερισμού

Εγκατάσταση ανίχνευσης μεθανίου

Εγκατάσταση γειώσεων