ΕΛ.ΤΕ.Μ.Ε. A.Ε. | ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης – Επέκταση προς Καλαμαριά
16130
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-16130,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης – Επέκταση προς Καλαμαριά

 • thessaloniki-metro-1
 • thessaloniki-metro-2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργοδότης / Φορέας Ανάθεσης:  VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS HELLAS S.A.

Χρόνος Εκπόνησης Μελέτης: 2014

 

Η μελέτη αφορά στην Διανομή Ισχύος και Φωτισμού το Σύστημα Πυρανίχνευσης και Σχεδιασμό των οδεύσεων καλωδίων Ισχύος Έλξης και Διάταξης Υποσταθμών Ανόρθωσης για την επέκταση του  ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και συγκεκριμένα για τους ακόλουθους σταθμούς:

 • Σταθμός Νομαρχία
 • Σταθμός Καλαμαριά
 • Σταθμός Αρετσού
 • Σταθμός Νέα Κρήνη
 • Σταθμός Μίκρα
 • Σήραγγα 1ΤΕ1 – 1Τ5
 • Επίσταθμος Μίκρας
 • Τερματικό Φρέαρ (1Τ6)
 • Φρέαρ Κρήτης (1ΗΕ1)
 • Φρέαρ Πόντου (1ΗΕ4)
 • Φρέαρ Ανλιοστασίων 1&2

 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τις μελέτες των ακόλουθων εγκαταστάσεων :

 • 400/230V Διανομής Ισχύος, Γενική διανομή για όλα τα συστήματα και των βοηθητικών τους, υπολογισμοί βραχυκυκλωμάτων, επιλεκτικότητας, υπολογισμό καλωδίων και κατάλογο εσχαρών καλωδίων και σωληνώσεων διανομής
 • Μονογραμμικά διαγράμματα, τυπικές λεπτομέρειες και ενδεικτικό πίνακα προμετρήσεων ποσοτήτων
 • Σχέδια διάταξης γειώσεων, λεπτομέρειες, διαγράμματα, κατάλογο καλωδίων για όλες τις περιοχές της επέκτασης και μελέτη γειώσεων προστασίας διαφυγόντων ρευμάτων
 • Φωτοτεχνικές μελέτες, σχέδια διάταξης μονογραμμικά διαγράμματα, σχηματικά διαγράμματα, κατάλογο καλωδίων συμπεριλαμβανομένων εσχαρών καλωδίων και σωληνώσεων διανομής καθώς και ενδεικτικό πίνακα προμετρήσεων ποσοτήτων

Σχέδια διάταξης Πυρανίχνευσης, μονογραμμικά διαγράμματα, σχηματικά διαγράμματα, κατάλογο καλωδίων συμπεριλαμβανομένων εσχαρών καλωδίων και σωληνώσεων διανομής καθώς και ενδεικτικό πίνακα προμετρήσεων ποσοτήτων.

Σχεδιασμός διάταξης εξοπλισμού  Υποσταθμών Ανόρθωσης και οδεύσεων των καλωδίων Ισχύος Έλξης 750VDC επί εδάφους, εσχαρών, και ηλεκτρολογικών σωλήνων, καθώς και σχηματικά διαγράμματα διασύνδεσης, κωδικοποίησης καλωδίων, τυπικές λεπτομέρειες